• 1

Статик даралтат хэвний машин

  • Static Pressure Automatic Moulding Machine

    Статик даралтын автомат хэвний машин

    Статик даралтын хэлбэрт оруулах техник нь гидравлик олон поршений шахалтын нягтаршуулах технологи бүхий агаарын урсгалыг хэлдэг бөгөөд нягтруулалтын хүндрэлийн дагуу зөвхөн гидравлик олон поршений шахалтын нягтруулалт эсвэл агаарын урсгал ба гидравлик олон поршений шахалтын нягтралыг сонгож болно.