• 1

Үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэл

Бид ажилдаа нягт нямбай хандаж, өндөр чанартай, тогтвортой үйлдвэрлэл явуулдаг. Ажилтнуудын мэргэжлийн чанарыг дээшлүүлэхийн тулд эрчимтэй судалж, тасралтгүй сургалтанд хамруулж, бүтээгдэхүүнийг чанарын өндөр түвшинд хангах дэвшилтэт CNC машин, хяналтын тоног төхөөрөмж худалдан авлаа.

 Авьяас бол компанийн хөгжлийн гол элемент бөгөөд компанийн хоорондын өрсөлдөөн бол эцсийн дүн шинжилгээний авъяас чадварын өрсөлдөөн юм. Sofiq Machinery нь өрсөлдөх чадвартай үндсэн баг бүрдүүлэх авъяас чадварыг танилцуулах, сургах замаар хүн төрөлхтөнд чиглэсэн, техник технологийн удирдамжийг баримталдаг.